Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

 • Wyjdź z domu - bądź aktywny

  Celem ogólnym projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” było zwiększenie szans na rynku pracy osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  Czytaj więcej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

  ul. Mikołaja Kopernika 9/5
  59–223 Krotoszyce
  tel/fax 76 8878-322

  Więcej

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach.

Pragniemy przekazywać mieszkańcom Gminy Krotoszyce na bieżąco informacje dotyczące działalności Ośrodka oraz udzielanych świadczeniach z pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego.

Zapraszamy do korzystania z informacji zamieszczonych na naszej stronie.

Kierownik GOPS w Krotoszycach informuje:

przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00 włącznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodziło się lub urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.
Szczegóły

Informujemy, że w siedzibie ośrodka znajduje się Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym czynny 2 razy w miesiącu od 14.00 do 16.00.

W marcu 2017 r.: 09.03 i 23.03 (w godzinach od 14.00 do 16.00);

W Punkcie przyjmuje pani Krystyna Dąbrowska specjalista psychoterapii uzależnień, wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 8878322 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego są przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dochód rodziny będzie wyliczany na podstawie roku bazowego 2014 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego/utraconego.

 

DRUKI I INFORMACJE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 informuje o możliwości korzystania z BEZPŁATNYCH porad prawnych i wizyt u psychologa.

Porady udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 w budynek Starostwa Powiatowego pok. 355, III Piętro.

PRAWNIK przyjmuje: każdy czwartek od 15:30 do 17:00.

PSYCHOLOG przyjmuje: każda środa od 8:00 do 10:00 każdy piątek od 14:00 do 16:00.

Porady specjalistów udzielane będą po wcześniejszym umówieniu wizyty w pok. 353

lub telefonicznie 76 72-43-542, 76 72-43-467.

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO - 1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

 

Jak to wygląda dziś? Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia? Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać: studenci, osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych. O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.   Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Informacje dotyczące zasiłku dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Szczegóły

Apelujemy o zwrócenie uwagi na osoby mieszkające w sąsiedztwie szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne, o każdej niepokojącej sytuacji prosimy poinformować tutejszy Ośrodek osobiście lub telefonicznie 768878322.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domu osób obcych podających się za pracowników różnych instytucji mogących wyłudzić środki finansowe.

Archiwum

W okresie ferii zimowych - w dniu 15.02.2017 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach i Gminna Biblioteka w Krotoszycach organizują wyjazd autokarowy do Zdrojowego Teatru Animacji W Jeleniej Górze na przedstawienie „Mała Syrenka” H.CH Andersena.

Koszt wyjazdu 10 zł od rodziny. Zapisy dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach w godz. 7:30 – do 15:30, tel. 76 8878322.

P R Z Y P O M I N A M Y!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

P R Z Y P O M I N A M Y!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W imieniu wszystkich dzieci obdarowanych paczkami z okazji Świętego Mikołaja pragniemy podziękować panu Robertowi Kiljanowi - Sołtysowi Wsi Prostynia i Mieszkańcom Prostyni za życzliwość i dar dobrego serca. Paczki sprawiły dzieciom wiele radości.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

W dniu 07.10.2014 r. grupa mieszkańców gminy Krotoszyce wraz z panią Wójt Beatą Castańeda Trujillo oraz Kierownikiem GOPS w Krotoszycach, panią Barbarą Oleś uczestniczyła w imprezie rekreacyjno-zdrowotnej „Marszem po zdrowie” w Brenniku (gmina Ruja). W trakcie spotkania trenerzy z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking przeprowadzili instruktarz, a następnie odbyły się marsze na dwóch dystansach.

Zobacz zdjęcia

Informujemy, że mieszkanka naszej Gminy, Daniela Nowakowska, zam. Wilczyce, zajęła II miejsce w konkursie plastycznym „MÓJ ŚWIAT – ISTOTY MI NAJBLIŻSZE” w kategorii wiekowej do lat 18.

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Legnicy.
Gratulujemy Danieli sukcesu i życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013-2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/aktualnosci/artykul/rusza-kontynuacja-programu-stypendialnego-sprawny-uczen/

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach
Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mikołaja Kopernika 9/5 • 59–223 Krotoszyce • tel/fax 76 8878-322
Projekt i wykonanie Projektowanie i tworzenie stron www - encube