Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

 • Wyjdź z domu - bądź aktywny

  Celem ogólnym projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” było zwiększenie szans na rynku pracy osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

  Czytaj więcej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach

  ul. Mikołaja Kopernika 9/5
  59–223 Krotoszyce
  tel/fax 76 8878-322

  Więcej

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach.

Pragniemy przekazywać mieszkańcom Gminy Krotoszyce na bieżąco informacje dotyczące działalności Ośrodka oraz udzielanych świadczeniach z pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego.

Zapraszamy do korzystania z informacji zamieszczonych na naszej stronie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach.

Szczegóły

Kierownik GOPS w Krotoszycach informuje:

przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00 włącznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodziło się lub urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą, zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.
Szczegóły

Informujemy, że w siedzibie ośrodka znajduje się Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym czynny 2 razy w miesiącu od 14.00 do 16.00.

W czerwcu 2017 r.: 1.06 i 22.06 (w godzinach od 14.00 do 16.00);

W Punkcie przyjmuje pani Krystyna Dąbrowska specjalista psychoterapii uzależnień, wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 8878322 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 informuje o możliwości korzystania z BEZPŁATNYCH porad prawnych i wizyt u psychologa.

Porady udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy pl. Słowiański 1 w budynek Starostwa Powiatowego pok. 355, III Piętro.

PRAWNIK przyjmuje: każdy czwartek od 15:30 do 17:00.

PSYCHOLOG przyjmuje: każda środa od 8:00 do 10:00 każdy piątek od 14:00 do 16:00.

Porady specjalistów udzielane będą po wcześniejszym umówieniu wizyty w pok. 353

lub telefonicznie 76 72-43-542, 76 72-43-467.

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO: 1 tys. zł miesięcznie przez rok mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

 

Kto może skorzystać ze świadczenia? Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia mogą skorzystać: studenci, osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych. O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Informacje dotyczące zasiłku dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Szczegóły

Apelujemy o zwrócenie uwagi na osoby mieszkające w sąsiedztwie szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne, o każdej niepokojącej sytuacji prosimy poinformować tutejszy Ośrodek osobiście lub telefonicznie 768878322.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domu osób obcych podających się za pracowników różnych instytucji mogących wyłudzić środki finansowe.

Archiwum

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego są przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dochód rodziny będzie wyliczany na podstawie roku bazowego 2014 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego/utraconego.

 

DRUKI I INFORMACJE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

W okresie ferii zimowych - w dniu 15.02.2017 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach i Gminna Biblioteka w Krotoszycach organizują wyjazd autokarowy do Zdrojowego Teatru Animacji W Jeleniej Górze na przedstawienie „Mała Syrenka” H.CH Andersena.

Koszt wyjazdu 10 zł od rodziny. Zapisy dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach w godz. 7:30 – do 15:30, tel. 76 8878322.

P R Z Y P O M I N A M Y!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

P R Z Y P O M I N A M Y!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W imieniu wszystkich dzieci obdarowanych paczkami z okazji Świętego Mikołaja pragniemy podziękować panu Robertowi Kiljanowi - Sołtysowi Wsi Prostynia i Mieszkańcom Prostyni za życzliwość i dar dobrego serca. Paczki sprawiły dzieciom wiele radości.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Informujemy, że mieszkanka naszej Gminy, Daniela Nowakowska, zam. Wilczyce, zajęła II miejsce w konkursie plastycznym „MÓJ ŚWIAT – ISTOTY MI NAJBLIŻSZE” w kategorii wiekowej do lat 18.

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Legnicy.
Gratulujemy Danieli sukcesu i życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013-2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 27 maja 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r. (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/aktualnosci/artykul/rusza-kontynuacja-programu-stypendialnego-sprawny-uczen/

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach
Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Mikołaja Kopernika 9/5 • 59–223 Krotoszyce • tel/fax 76 8878-322
Projekt i wykonanie Projektowanie i tworzenie stron www - encube